M: +40 722 22 30 10
T: +40 212 32 85 15
  • English
Navigatie Website

Comandati ACUMo traducere
de calitate si o veti
primi in cel mai scurt timp

Cereti oferta!
 
 
Citeşte ultimele
noutăţi din domeniu
* indicates required

* camp necesar

 

Traduceri

1. Ce inseamnă o pagină tradusă?

O pagină tradusă este considerată echivalentul a 1800 caractere, inclusiv spaţiile. Contorizarea se face automat prin funcţiile MS Word, şi se rotunjeste în sus la o pagină întreagă.

sus 

2. De ce este nevoie de legalizare?

Aveţi nevoie de legalizare în cazul documentelor care înlocuiesc originalele. De exemplu, un contract tradus poate avea aceeaşi valoare juridică precum originalul, dacă clauzele contractuale stipulează astfel.

sus 

3. Am trimis un document cu 5 pagini şi traducerea rezultată a fost de 8 pagini, care sunt motivele?

Noi traducem fiecare cuvânt în parte. O pagină are mai puţine sau mai multe cuvinte, implicit caractere şi traducem tot textul asfel încât să păstrăm fidel sensul, încercând să-l aşezăm în pagină cât mai asemanator cu amplasamentul originalul. După efectuarea traducerii, contorizăm cuvintele şi caracterele traduse şi le facturăm.

sus 

4. De ce plătesc pagina contorizată "caractere cu spaţii"?

Tasta spaţiu este o tastă ca oricare alta, care se apasă pentru a afişa o zona liberă, şi nu putem afişa acea zonă liberă fără să apăsăm pe tasta spaţiu. Mai mult, caracterul “spaţiu” este extrem de important. Fărăel,propoziţiilearfiafişatecaosimplăînşiruiredelitere.

sus 

5. Cum se contorizează o pagină tradusă?

Sunt mai multe modalităţi de echivalare a unei pagini. Noi folosim pagina standard de 1800 caractere cu spaţii, care se mai poate echivala cu 1500 caractere fără spaţii. Mai putem practica sistemul preţ per cuvânt, astfel reducând ambiguităţile de contorizare şi interpretare a unei pagini.

sus 

6. Pot primi copia unei traduceri efectuate acum un an?

Din motive de confidenţialitate şi spaţiu de depozitare pe serverele firmei, documentele traduse sunt şterse după 60 de zile.

sus 

7. Care este ritmul normal de lucru al unui traducător?

În mod normal, un traducător poate procesa opt pagini pe zi la nivel ridicat. Asta înseamnă că traduce ca apoi să corecteze tehnic şi apoi lingvistic.

În cazul traducerilor urgente, clientul alege daca se folosesc mai multi traducători în echipă cu verificatori suplimentari şi un coordonator dedicat sau preferă să reducă etapele de verificare a traducerii.

sus 

8. Ce reprezintă standardul ISO SR 15034?

Acest standard ISO stipulează etapele necesare şi suficiente în procesul de traducere şi verificare. În plus, menţionează metodele de diferenţiere dintre traducători în funcţie de vechime şi experienţă.

sus 

9. Puteţi pune traducerea direct în documente PDF?

Pentru o taxă suplimentară putem înscrie traducerea textelor în documentele PDF originale, dacă acestea sunt în format text şi fară parolă de scriere.

Cel mai ieftin pentru dumneavoastră ar fi să ne furnizaţi documentele care au stat la baza fişierelor PDF.

sus 

10. Puteţi legaliza o traducere făcută de mine?

Pentru un tarif agreat, unul dintre traducătorii noştri autorizaţi şi înscrişi la notariat, poate evalua traducerea dumneavoastră şi după ce corectează textul, poate să-şi aplice ştampila pe documentul tipărit. Pentru a legaliza acest document, este necesar să mergeţi la Biroul Notarului Public unde acel traducător autorizat este înscris.

sus 

11. Ce am nevoie pentru legalizarea unui document?

Pentru a legaliza un document tradus, este nevoie ca aceea traducere să fie efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. Documentul trebuie să conţină declaraţia traducătorului care certifică faptul că el sau ea a tradus acel document după ce l-a văzut în originalul sau copie, pe lângă semnătură şi ştampila de traducător autorizat.

sus 

12. Pot merge eu să legalizez documentele traduse?

Cu siguranţă. Trebuie să preluaţi de la sediul nostru (în persoană sau prin curier) documentele tipărite conform cu cerinţele legale, ataşaţi o copie a originalului şi va trebui să mergeţi la notarul indicat de noi. Pentru faptul că notarul legalizeză semnătura traducătorului autorizat, notariatul la care mergeţi trebuie să aibă la dosar autorizaţia, stampila şi semnătura traducătorului autorizat în formă autentică.

sus 

13. Ce înseamnă o traducere autorizată?

Traducerea autorizată este o traducere efectuată de un traducător autorizat, fiind predată în formă tipărită cu ştampila şi semnătura traducătorului autorizat.

sus 

14. Ce înseamnă că un traducător este autorizat?

În Romania, traducătorii pot fi autorizaţi de Ministerul Justitiei ca urmare a finalizării prin diplomă de licenţă a studiilor de limbă străină sau după promovarea unui examen la Ministerul Culturii. Doar aceştia pot aplica ştampila şi semnătura pe o traducere, aceasta din urmă devenind "traducere autorizată". Ulterior aceste documente împreună cu câteva elemente suplimentare, pot fi legalizate la un Birou Notarial care are la dosar autorizaţia, ştampila şi semnătura traducătorului în formă autentică.

sus 

15. Care e diferenţa dintre o traducere autorizată şi una legalizată?

Traducerea legalizată este o traducere autorizată, completată cu declaraţia traducătorului că a tradus conform cu originalul sau o copie a acestuia, semnătură şi ştampila cu numărul de autorizaţie. Pe lângă această declaraţie, pe documentul tradus se tipăreşte încheierea de legalizare care va fi completată de notarul public care legalizează semnătura traducătorului.

sus 

Interpretariat

16. De ce am nevoie de interpreţi pentru o conferinţă de presă?

Organizând o conferinţă de presă, scopul dumneavoastră este să transmiteţi informaţia cât mai clar şi coerent (news ready) pentru a fi preluată în publicaţiile invitate.

Din experienţa noastră, am observat că sunt mulţi participanţi care îşi supraestimează nivelul de cunoaştere a limbilor străine, astfel încât se jenează  să pună întrebări în timpul sau la sfârşitul prezentărilor.

Astfel, este mai uşor să asiguraţi servicii de interpretariat la conferinţa dumneavoastră de presă, decât să corectaţi ulterior informaţiile eronate apărute în mass media ca urmare a unor neînţelegeri de nuanţă sau terminologie.

sus 

17. Ce inseamnă o zi de interpretare?

Pentru interpreţi, o zi de interpretare înseamnă 6 ore de activitate în interpretare (interpret activ sau în aşteptare) şi până la 8 ore de prezenţă în locaţie, inclusiv pauzele de cafea şi masă.

sus 

18. De câţi interpreţi am nevoie pentru o prezentare care durează 3 ore?

Aveţi nevoie de doi intepreţi pentru a păstra o calitate ridicată în prezentare.

sus 

19. De ce trebuie să pun prezentările la dispoziţia interpreţilor şi cu cât timp inainte?

Interpreţii sunt persoane bine instruite şi competente. Totuşi, ei nu au avantajul dumneavoastră de a repeta discursul de mai multe ori înainte de eveniment. Pentru ai ajuta să repete şi pentru a spori cunoştinţele lor în domeniul tematic al conferinţei, prezentatorii şi organizatorii ar trebui să furnizeze materiale de referinţă şi prezentările care vor fi afişate cu cel puţin 48 de ore înainte de eveniment.

Cu aceste prezentări, interpreţii construiesc glosare terminologice şi aprofundează unele zone de cunoaştere, îmbunătăţind transferul de cunoştinţe de la vorbitori la participanţi.

sus 

20. Cum se plăteşte timpul de călătorie al interpreţilor?

Timpul de călătorie al interpreţilor se plăteşte cu jumătate din tariful normal de lucru şi nu include costurile de călătorie.

sus 

21. De ce plătesc interpreţii în pauzele de cafea şi masă?

Interpreţii sunt plătiţi din momentul în care le-aţi solicitat prezenţa, până când le daţi voie şi pot pleca de la locul evenimentului. Deseori, chiar dacă interpreţii sunt în pauza de cafea sau masă, ei îşi îndeplinesc rolul protocolar de însoţire a delegaţilor străini pentru a facilita comunicarea acestora cu participanţii.

sus 

22. Şi totuşi, de ce este nevoie de doi interpreţi pentru traducerea simultană sau traducere consecutivă?

În cadrul conferinţelor cu traducere simultană, sau consecutivă, interpretul are sarcina să înţeleagă şi să traducă oral fiecare cuvânt rostit de vorbitori şi ar înseamna ca un traducator interpret să vorbeasca tot atât timp cât toţi vorbitorii la un loc. Imaginaţi-vă în rolul unui interpret care vorbeşte o oră în continuu, două ore? Dar opt? Cum ar fi vocea dumneavoastră?

sus 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Babylon Consult. All rights reserved.

Sunt abonat

Introduceţi mai jos emailul cu care sunteţi abonat pentru a citi ultimele articole.

Vreau să mă abonez

Introduceţi mai jos emailul dumneavoastră pentru a afla ultimele noutăţi din domeniu.