M: +40 722 22 30 10
T: +40 212 32 85 15
 • English
Navigatie Website

Comandati ACUMo traducere
de calitate si o veti
primi in cel mai scurt timp

Cereti oferta!
 
 
Citeşte ultimele
noutăţi din domeniu
* indicates required

* camp necesar

 


Apostile

Parcurgem toate etapele necesare în obținerea apostilei, de la traducerea documentelor, la legalizare și aplicarea apostilei, în schimbul unei taxe de procesare. 

{Contactaţi-ne!} Mai puțină birocrație? Apeleză la experți în apostile.

apostila, apostila judiciara, supralegalizare, apostile, apostilare documente, apostile judiciare

Ce este o apostilă?

Apostila este o ștampilă de formă pătrată (cu latura de 9 cm), identică în toate statele membre ale Convenției de la Haga, care se aplică direct pe actul de legalizat, fie pe o prelungire a acestuia. Această ştampilă se mai numeste si Apostila de la Haga pentru că, indiferent de țara în care se aplică, are următoarea denumire: Apostille - Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Supralegalizarea actelor oficiale străine

Începând cu 16 martie 2001, România a aderat la Convenția de la Haga din 5 Octombrie 1961, Convenție privind suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine. Înainte de aderarea la această convenție, pentru recunoașterea în străinătate a actelor românești, era nevoie de o procedură complicată, legalizarea actelor făcându-se doar prin consulatele țărilor pentru care se dorea recunoașterea, cu viză în prealabil din partea Ministerelor de Externe și Justiție din București.

Apostilarea a simplificat foarte mult procedura de supralegalizare și constă în aplicarea apostilei pe documente, pentru a le autentifica / legaliza internațional.

Până la 1 Noiembrie 2004, în România au existat doar 2 autorități care au avut drept să aplice apostilă: Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul de Justiție, încetățenindu-se termenii de apostilare pentru documentele vizate de Ministerul Afacerilor Extene și termenul de supra-legalizare pentru viza Apostille aplicată de Ministerul de Justiție. Începând cu data de 1 Noiembrie 2004, procedura de apostilare/supralegalizare a documentelor românești a trecut în competența Prefecturilor și Curților de Apel, care sunt singurele autorități românești care au în momentul de față drept de apostilă.

De ce este necesară apostilarea documentelor?

Pentru recunoașterea internațională, documentele de stare civilă, respectiv certificatele de naștere și căsătorie, trebuie să treacă prin următorul proces:

 • li se aplică apostila de către Instituția Prefectului,
 • se traduc în limba țării de destinație de către un traducator autorizat,
 • se legalizează de către un notar public,
 • în final, traducerea legalizată se supralegalizează cu apostilă de către Tribunalul competent.

 

5 lucruri pe care trebuie sa le știi despre traducerile apostilate

1. Ce este o traducere apostilată?

Apostilarea unei traduceri, care a fost deja autorizată și legalizată, este procedura de recunoaștere a autenticității documentelor emise într-o țară, în vederea folosirii lor în altă țară, păstrând totodată certitudinea legalității lor.

2. Ce fel de traduceri se pot apostila?

Se pot apostila doar traducerile unor documente oficiale, care au fost deja autorizate și legalizate, emise de o autoritate publică, necesare într-o țară care a semnat Convenţia de la Haga, cum ar fi:

 • copii legalizate ale documentelor redactate într-o limbă străină
 • traduceri ale documentelor de identiate: carte de identiate, pașaport, permis de conducere
 • traduceri diplome de studii, foi matricole, adeverințe medicale
 • traduceri de caziere judiciare și fiscale, invitații de sejur în străinătate, procuri
 • orice alt tip de documente a cărui traducere poate fi legalizată notarial

Pentru documentele a căror traducere, deja autorizată și legalizată, este necesară într-o țară care NU a semnat Convenția de la Haga*, se aplică procedura de supralegalizare.

3. Ce presupune procedura de apostilare?

Primul pas este traducerea și autorizarea documentului în limba țintă unde acesta urmează să fie folosit. Documentul tradus și autorizat este apoi legalizat de către notar.

Pentru documentele care au fost întocmite de Corpul Diplomatic sau Consular,  cele care au legătură cu o operațiune comercială sau vamală și orice tip de document sub semnătură privată se face o copie legalizată a acestora, pentru ca procedura de apostilare să fie posibilă.

4. Ce autorități din România aplică apostilă?

Apostila se aplică de către Instituția Prefectului Municipiului București, pentru documentele emise pe raza Municipiului București sau al căror titular are domiciliul pe raza MUnicipiului București.

Pentru documentele a căror preschimbare în noul tip, international, nu este posibilă, apostila se aplică la Camera Notarilor Publici, pe o copie legalizată a documentului original.

Camera Notarilor Publici poate apostila orice document emis în limba romănă, care a fost supus anterior unei proceduri notariale (copie legalizată, semnare în fața notarului, etc. ), în acest caz apostila se aplică pe original, în câte exemplare este nevoie.

Important de știut! La Camera Notarilor Publici București se pot apostila doar documente supuse unei proceduri notariale de un birou notarial din Municipiul București.

5.  Ce fel de acte se pot apostila la Instituția Prefectului Municipiului București

 • acte referitoare la starea civilă**: certificat de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), extras de pe actele de stare civilă, act privind menţiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorţ, pe cale administrativă;
 • acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
 • acte care atestă componenţa familiei (certificat, atestat);
 • certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române;
 • certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
 • acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională), certificat de competenţe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizaţii de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticităţii certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverinţe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
 • acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
 • acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă (de venit etc.);
 • acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate etc.);
 • acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a şcolii postliceale, diplomă de licenţă - şi anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe (prin care se atestă calificarea profesională - redactată în limba română şi în limba engleza - etc.);
 • acte cu caracter medical (adeverinţă medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
 • certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
 • certificate de botez, certificate de cununie, sentinţă de divorţ bisericesc, adeverinţe;
 • alte acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizaţie (de procurare armă şi muniţie, de liberă practică, pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfăşurarea activităţii de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacităţii de muncă, privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc.), dispoziţie (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licenţă (de antrenor, de funcţionare a societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
 • extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc.), eliberate în temeiul legii

*Lista statelor semnatare ale Convenției de la Haga

http://www.mai.gov.ro/Documente/Info_Apostila_DGRIP/Info_Apostila_DGRIP/State%20semnatare.html http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41

**Actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internațional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi. Preschimbarea se realizează personal, de către titularul actului. Documentul nou se obține în aceeași zi, cu o taxă de timbru de 2 RON.

 

Gama lingvistică a traducerilor realizate de către Babylon Consult acoperă peste 30 de limbi, inclusiv combinaţii dintre acestea:

 • traduceri apostile in limbi de largă circulaţie: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă;
 • traduceri apostile in alte limbi: albaneză, arabă, bulgară, cehă, chineză, croată, daneză, ebraică, estonă,  finlandeză, greacă, japoneză, latină, macedoneană, maghiară, norvegiană, olandeză, persană, polonă, portugheză, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană, vietnameză.

 

---

Echipa Babylon Consult va pune la dispozitie servicii de traducere de inalta calitate. Va stam la dispozitie daca aveti nevoie de traduceri: traduceri legalizate, in limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana, etc), traduceri tehnice, traduceri juridice, traduceri autorizate, si alte traduceri texte. De asemenea, biroul nostru ofera si servicii de interpretariat: traducere simultana, traducere consecutiva, precum si cursuri de limbi straine: cursuri engleza, cursuri germana, etc.

 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Babylon Consult. All rights reserved.

Sunt abonat

Introduceţi mai jos emailul cu care sunteţi abonat pentru a citi ultimele articole.

Vreau să mă abonez

Introduceţi mai jos emailul dumneavoastră pentru a afla ultimele noutăţi din domeniu.